Edelstenen & Persoonlijke ontwikkeling

De opleidingsmodules

De opleiding heeft als doel je een stevige basis te geven voor het werken met de Edelstenen en je tevens met behulp van de edelstenen persoonlijk te ontwikkelen. Het toepassen van Edelstenen voor persoonlijk gebruik of in huis is vaak iets wat we met ons gevoel doen. Deze jaaropleiding biedt je echter de mogelijkheid om jouw kennis over de Edelstenen enorm te verbreden en te verdiepen. Kennis over het ontstaan, maar ook over de kwaliteiten en de toepassingsmogelijkheden van de edelstenen. Hiermee leer je heel gericht gebruik te maken van de kwaliteiten van de Edelstenen waardoor het effect op het persoonlijk welbevinden en de harmonie aanzienlijk toeneemt.

Voor wie?

Jij hebt mogelijk al lang een voorliefde voor Edelstenen of wellicht is jouw interesse wat meer recent ontstaan. Hoe kun je jouw belangstelling voor Edelstenen en mineralen meer handen en voeten geven, is misschien hierbij jouw vraag. Wel, het allerbelangrijkste hierbij is – en nu spreek ik uit mijn eigen ervaring – het gaan werken met de Edelstenen. Des te meer je de Edelstenen gaat toepassen in jouw persoonlijk leven, des te meer je gaat ervaren wat de werking van de stenen is. De opleiding biedt je de mogelijkheid om de stenen heel praktisch te leren gebruiken. In eerste instantie voor jouw eigen welzijn en jouw eigen leefomgeving. Je gaat ervaren wat de stenen toevoegen in jouw leven. Deze ervaring laat de mogelijkheden van het werken met stenen als het ware inbedden in jezelf. Je kunt dan gaan putten uit kennis in combinatie met het weten dat is ontstaan uit jouw persoonlijke ervaring.

De mogelijkheden

Met behulp van de Edelstenen kun je jouw eigen leven meer in balans brengen of de harmonie in jouw huis optimaliseren. Hiernaast kun je met de kennis en ervaring die je opdoet in de opleiding ook andere mensen inspireren. Wellicht ontstaat de behoefte om anderen te adviseren wat ze met Edelstenen kunnen gaan doen. Hiervoor krijg je voldoende handvatten aangereikt. In de opleiding leer je de verschillende toepassingsmogelijkheden kennen. Met deze kennis kun je helder en duidelijk uitleggen wat de invloed van een bepaalde steen is op iemands welzijn, maar ook op de persoonlijke leef- of werkomgeving. Hiermee kun je gericht aanbevelingen doen om de persoonlijke situatie te verbeteren.

De stenen vertellen

Wij kunnen heel veel leren over Edelstenen. Uit de boeken die hierover zijn geschreven en ook in deze jaaropleiding. Nog belangrijker echter is het gegeven dat de stenen zelf ons onderwijzen. Door meer met edelstenen te doen, leren we de stenen zien, begrijpen, gewaarworden en waarderen. Een Edelsteen is een ‘levend’ wezen en beschikt over oude wijsheid. Deze is niet vast te leggen in een boek. Het is slechts bij benadering uit te drukken in woorden. Iedere steen is uniek, ook al is deze van eenzelfde soort. Deze uniciteit maakt dat iedere steen zijn eigen verhaal ‘vertelt’. Dit is de informatie die je meer en meer tot je zult nemen als je met stenen gaat werken. Je gaat dan de stenen ervaren. Dan besef je dat zij de werkelijke leraren zijn en ons kunnen verrijken met hun specifieke energie en oeroude wijsheid. Door Edelstenen te zien, vast te houden en te voelen, wordt je de boodschappen van de stenen gewaar. Deze gewaarwording is heel specifiek voor jou. Voor een ander persoon kunnen de boodschappen van de steen heel anders zijn. Jouw innerlijk gaat communiceren met de steen en de steen schenkt jou zijn bijzondere informatie en kracht, passend bij jouw innerlijke behoefte.

Na het afronden van de verschillende modules van de opleiding ben jij in staat om :

 • Edelstenen te begrijpen en waar te nemen
 • Edelstenen gericht in te zetten voor een persoonlijke situatie
 • Edelstenen volgens en uitgebreide analyse voor jezelf of een ander te selecteren
 • Edelstenen intuïtief te kiezen
 • Edelstenen te selecteren voor in een leefruimte

Het programma

De opleiding bestaat uit 2 modules, die ieder ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. De kosten van een module zijn € 495,-. Dit is inclusief cursusmap met inhoud, schrijfmateriaal, koffie/thee en verantwoord biologisch lekkers. Als lunch wordt een biologisch vegetarische soep geserveerd.

De opleiding kan worden uitgebreid met losse verdiepingsdagen, waar de expertise van externe vakmensen wordt ingezet.

Module 1

lesdag 1: 1/9/2024

Edelstenen en mineralen zijn vaak diep in de aarde ontstaan. Door dit ontstaan hebben ze helende krachten verzameld. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor de toepassing op de mens en zijn omgeving.

 • Van gesteente tot edelsteen
 • Het vormingsprincipe
 • De invloed van de ontstaanswijze op de toepassing
 • De passende stenen bij jouw persoonlijke situatie

Er zijn overeenkomsten tussen het etherisch ontstaan van de aarde en het ontstaan van de mens.

 • Het proces van incarnatie
 • De lichtkracht

lesdag 2: 29/9/2024

Ook de opbouw van een kristal speelt een essentiële rol in de waarde en de werking van een Edelsteen. De verschillende kristalstelsels hebben duidelijk overeenkomsten met de leefstijlen van de mens.

 • De innerlijke structuur van edelstenen
 • Het menselijk karakter
 • De toepassing van de kristalstructuur
 • Welke stenen passen bij jouw persoonlijkheid

Het etherische ontstaan van Edelstenen en die van de mens komt op meerdere vlakken met elkaar overeen.

 • Het proces van kristallisatie
 • De ontwikkeling en groei

lesdag 3: 20/10/2024

Edelstenen zijn er in de meest prachtige kleuren. We weten maar al te goed dat kleuren effect hebben op ons gemoed. De kleur heeft een toegevoegde waarde op de werking van de stenen.

 • Het ontstaan van kleuren
 • Het kleurenwiel
 • Het effect van kleuren in edelstenen

lesdag 4: 17/11/2024

Door een nauwkeurige analyse van de persoonlijke situatie kun je de keuze uit het aantal geschikte stenen enorm verfijnen. Het is een onderbouwde methode die je op jezelf gaat toepassen.

 • De benodigde ingrediënten uit de vorige lessen
 • De fundamentele kenmerken van de persoonlijke situatie
 • Het maken van een analyse op basis van jouw eigen situatie

 

Module 2

lesdag 1: 3/11/2024

Dat edelstenen een heilzame werking op de mens hebben is bij velen al wel bekend. Wat echter maar weinig mensen weten is hoe dit nu eigenlijk in zijn werk gaat.

 • De informatie overdracht tussen edelsteen en mens
 • Vormen en signatuur van edelstenen
 • Reinigen en onderhouden van edelstenen

lesdag 2: 24/11/2024

Deze lesdag staat in het teken van de twaalf belangrijkste helende edelstenen. Dit zijn edelstenen die je in het dagelijks leven kunt gebruiken en die een vrij directe uitwerking hebben op de mens.

 • De twaalf 'EHBO' stenen
 • De praktische wijze van toepassen van deze 12 stenen
 • Behandeling en preventie van aandoeningen

lesdag 3: 15/12/2024

Edelstenen kiezen we vaak uit op gevoel. Meestal gebruiken we hiervoor slechts 1 methode en komen dan vaak uit op dezelfde stenen. Er zijn meerdere methodes die ieder een ander deel van onze intuïtieve vermogens aanspreken. Heel verrassend is dan om te ontdekken welke stenen nog meer bij je passen.

 • De verschillende manieren van intuïtief kiezen
 • De eenheid tussen ziel, lichaam, verstand en geest
 • De persoonlijke steencirkel en de vier elementen

lesdag 4: 5/1/2025

Mediteren met stenen en mineralen kan een verademend effect hebben op ons jachtige en hectische leven. Wij vergeten onszelf vaak in het gebeuren van alledag en raken onszelf hierdoor kwijt. Het gevoel ‘dat we worden geleefd’ speelt bij veel mensen een rol. Hoe zorgen we er voor dat wij het leven zelf leven in plaats van dat het leven ons leeft? 

 • Wat is meditatie en wat zijn de effecten hiervan op jezelf
 • Verschillende manieren om met edelstenen te mediteren
 • Communiceren met de edelstenen

Edelstenen Workshops

“Ontdek de werking en toepassing van geneeskrachtige stenen”.

Tijdens deze workshops leer jij jezelf openstellen voor de bijzondere kwaliteiten van edelstenen en mineralen. Kennis over het aardse ontstaan, de eigenschappen en de kleuren geven je inzicht in de werking van stenen. Je leert hoe je ze kunt toepassen in jouw dagelijks leven. We oefenen met verschillende stenen, zodat jij de werking van deze stenen kunt gaan ervaren. Zeer verrassende en interactieve cursus.

Kosten € 55,- per keer voor een tijd van ongeveer 2,5 uur; dit is inclusief map, documentatie en uitwerking, schrijfmateriaal, oefenen met verschillende edelstenen en mineralen, koffie/thee en lekkers. 

Steeds vaker worden workshops op verzoek ingepland. Dit kan een bestaande workshop zijn, of  een op maat. Maak je wensen kenbaar, dan bespreken we de mogelijkheden. Minimale groepsgrootte 3 personen.

Het ontstaan van mineralen

Verhelderende informatie over de verschillende onstaanswijzen van de edelstenen en welk effect dit heeft op de eigen levensfase.

Kristalstructuren en persoonlijke levensstijlen

De kristalstructuren van de edelstenen zijn bepalend voor de helende werking. Hoe zich dit verhoudt tot de karakterstructuur van de mens geeft inzicht in de vele mogelijkheden voor de toepassing van de edelstenen.

De kleur van mineralen

Kleuren hebben een belangrijke toegevoegde waarde in het werken met edelstenen. Je leert de betekenis van de verschillende kleuren kennen en toepassen.

De praktische toepassing van stenen

Je leert het hoe en waarom van de genezende werking van edelstenen te begrijpen en hoe je ze kunt toepassen in jouw dagelijks leven.

Het analytisch kiezen van stenen

Deze workshop kan alleen gevolgd worden na de lessen 1, 2 en 3. Op basis van jouw huidige situatie gaan we terugblikken op de eerdere lessen en komen tot een analyse van de juiste stenen voor jou in het huidige moment.

Het intuïtief kiezen van stenen 8/7/2024

Wist je dat er meerder manieren zijn om een steen intuïtief te kiezen? We gaan er vier behandelen en de uitkomst van de stenen die jij kiest is vaak heel verrassend en veelzeggend.

De twaalf belangrijkste stenen 19/8/2024

De 12 Stenen als praktische huisapotheek kun je toepassen in het leven en de situaties van alledag. Het kan je helpen om aandoeningen te behandelen of te voorkomen.

Mediteren met stenen 16/9/2024

Hoe kun je communiceren en mediteren met edelstenen. Je gaat verschillende mogelijkheden ervaren.

Locatie: 

De Edelstenenzolder
Adelaine Legters
Oude Wehlseweg 19
7007 GE Doetinchem

Aanmelden:
Tel: 06-49895722  Email: adelaine@edelstenenzolder.nl